logo tourism

  • афіша Кочубеївскі  скарби.11JPG
  • 100819

Опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

. Опубліковано у Конкурси культурно-мистецьких програм

 

 

Додаток 4 до наказу

від 25 лютого 2019 року № 53

Опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат,

необхідних для виконання (реалізації)

 програми (проекту, заходу)

Загальні відомості

 

Повна назва культурно-мистецької програми (проекту, заходу)____________

__________________________________________________________________

Найменування інституту громадянського суспільства____________________

__________________________________________________________________

 

Місцезнаходження (поштова адреса) інституту громадянського суспільства, телефон, факс, e-mail________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

П.І.Б. керівника інституту громадянського суспільства ___________________

__________________________________________________________________

Банківські реквізити учасника конкурсу __________________________________________________________________

П.І.Б. керівника культурно-мистецької програми (проекту, заходу), місце  роботи, посада, контактні телефони ___________________________________

__________________________________________________________________

 

Досвід роботи інституту громадянського суспільства (стисло перерахувати культурно-мистецькі програми (проекти, заходи), що були здійснені інститутом громадянського суспільства останнім часом)_______________________________________________________________________________________________________________________________

Адміністративно-територіальний рівень реалізації проекту (зазначаються найменування більш як половині районів області (міст, селищ та сіл у районі, районів у місті (у разі наявності) та/або забезпечення участі у такій діяльності осіб з більш як половини районів області (міст, селищ та сіл у районі, районів у місті (у разі наявності)___________________________________________________________________________________________________________________________

Ресурси інституту громадянського суспільства (перерахуйте, якими ресурсами для виконання культурно-мистецької програми (проекту, заходу) володіє інститут громадянського суспільства: яке приміщення належить інституту громадянського суспільства, склад і кількість працівників, яким устаткуванням володіє інститут громадянського суспільства тощо. Вкажіть, які ресурси ви привернете з інших джерел для реалізації культурно-мистецької програми (проекту, заходу)) ______________________________

Ресурси Перелік Спосіб використання у програмі (проекті, заході)

Матеріальні

   

Технічні

   

Інформаційні

   

Людські

   

Фінансові

   

Опис культурно-мистецької програми (проекту, заходу)

Місце проведення та строк реалізації культурно-мистецької програми (проекту, заходу)___________________________________________________

__________________________________________________________________

Пріоритетне завдання, на розв’язання якого спрямовано культурно-мистецьку програму (проект, захід)____________________________________

__________________________________________________________________

Актуальність культурно-мистецької програми (проекту, заходу), обґрунтування необхідності її реалізації, в чому полягає новизна, інноваційність______________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Цільова аудиторія, на яку спрямовано культурно-мистецьку програму (проект, захід) (опишіть, на кого конкретно направлена програма (проект, захід), яку групу населення вони представляють, кількість осіб, яких планується охопити програмою (проектом, заходом))_____________________

_________________________________________________________________

Очікувані результати та конкретні результативні показники виконання культурно-мистецької програми (проекту, заходу) (Необхідно зазначити очікувані результати від реалізації культурно-мистецької програми (проекту, заходу), кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність культурно-мистецької програми (проекту, заходу))_____________________________________________________________________________________________________________________________

План виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу)

Етапи реалізації

програми (проекту, заходу)

Опис заходів для здійснення етапу

Строк  реалізації етапу,

місце проведення

Очікувані результати

Відповідальний виконавець на кожному етапі

(прізвище та ініціали, посада)

         
         

Способи інформування громадськості про хід та результати виконання  культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу)_______________

__________________________________________________________________

Як буде продовжуватись виконання культурно-мистецької програми (проекту, заходу) після припинення обласного фінансування програми____

__________________________________________________________________

Залучення до виконання культурно-мистецької програми (реалізації проекту, заходу) інших інститутів громадянського суспільства

Найменування інституту громадянського суспільства

П.І.Б. та посада відповідальної особи

Контактний телефон Діяльність по програмі (проекту, заходу)

Джерела фінансування (тис. грн)

Загальна сума кошторису витрат

                 

 
Очікуване фінансування від Департаменту культури і туризму облдержадміністрації  
З яких джерел і яку частину коштів очікуєте отримати для виконання програми (проекту, заходу)  
Внесок учасника конкурсу  

Кошторис витрат на виконання програми (проекту, заходу) (починати з нового аркуша, зазначити лише ті витрати, які потрібні для виконання програми (проекту, заходу))

Назва статті витрат на виконання програми (проекту, заходу) Розрахунок витрат

Сума фінансування від Департаменту культури і туризму облдерж

адміністрації

(тис. грн)

Сума коштів з інших джерел

(тис. грн)

Власний внесок

інституту громадянського суспільства

(тис. грн)

Загальна сума коштів на виконання програми (проекту, заходу)

(тис. грн)

Витрати на проїзд, проживання, харчування учасників заходу          
Відрядження          
Оренда місць проведення заходу          
Транспортні послуги          
Оренда обладнання, оргтехніки          
Прокат костюмів, одягу          

Витрати на обслуговування

та експлуатацію обладнання

         
Художнє оформлення місць проведення заходу          
Послуги зв’язку          
Інформаційні послуги          
Канцелярські витрати          
Призи, сувеніри          
Представницькі витрати          
Інші витрати          
Всього витрат по кошторису          

Обґрунтування кількості товарів (робіт, послуг) з урахуванням чинних цін (тарифів), особливостей програми та принципу економного витрачання бюджетних коштів, а також максимальної ефективності їх використання___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Інші матеріали (у разі наявності), які засвідчують спроможність виконати програму (проект, захід) (газетні публікації, нагородні дипломи тощо).

Керівник або

уповноважена особа

інституту громадянського

суспільства                                        (підпис)                         (ініціали, прізвище)

                                                                         

                                                                            

Дата______________

Завантажити

Популярні сторінки

Останні сторінки

Важливі посилання