П Р О Т О К О Л засідання конкурсної комісії Департаменту культури і туризму облдержадміністрації з розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу реалізації програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для ви

. Опубліковано у Конкурси культурно-мистецьких програм

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

П Р О Т О К О Л

засідання конкурсної комісії Департаменту культури і туризму облдержадміністрації з розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу реалізації програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2019 році

8 квітня 2019 року                м. Полтава                                              № 3

          13:00-14:00

Головувала: Вождаєнко В.В., директор Департаменту  культури і туризму облдержадміністрації, голова конкурсної комісії.

 

Присутні члени комісії:      

Удовиченко

Ірина

Анатоліївна

- заступник директора Департаменту- начальник управління культури, мистецтв, національностей, релігій та планування Департаменту культури і туризму Полтавської облдержадміністрації, заступник голови конкурсної комісії

Костян

Лариса Яківна

- головний спеціаліст відділу розвитку туризму і музейної справи управління розвитку туризму, музейної справи та охорони культурної спадщини Департаменту культури і туризму облдержадміністрації, секретар комісії

Вітряк

Тетяна Володимирівна

- директор Полтавського академічного обласного театру ляльок

Голуб

Володимир Семенович

- член правління Полтавського обласного відділення Українського фонду культури

Григорович

Юлія Павлівна

- головний спеціаліст відділу національностей і релігій, планування, обліку та звітності

управління культури, мистецтв, національностей і релігій та планування Департаменту культури і туризму облдержадміністрації

Зайцев

Володимир Віталійович

- голова Полтавської районної громадської організації «Тахтаулівська паланка»

Лаптєв

Дмитро Анатолійович

- член Громадської ради при Полтавській облдержадміністрації, голова постійної комісії з питань духовності, культури та національностей Громадської ради при Полтавській облдержадміністрації, Єпископ Релігійного управління Полтавського обласного об’єднання Християнських церков «Світло життя»
   

Пілюгін

Євген Іванович

- голова Полтавського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України

   

Тищик

Олег Борисович

- директор комунального закладу «Полтавська обласна філармонія»

Шевченко

Владислав Олександрович

- головний режисер Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.В.Гоголя

 

Відсутні члени комісії:

Отич

Олександр Анатолійович

- заступник начальника управління - начальник відділу комунікацій з громадськими об’єднаннями управління з питань внутрішньої політики   Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Порядок денний:

1.    Щодо з’ясування конфлікту інтересів у членів комісії.

2. Публічний захист конкурсних пропозицій та проектів інститутів громадянського суспільства.

3.    Про визначення дати четвертого засідання  конкурсної комісії.

І. Слухали: Вождаєнко В.В., яка зазначила, що сьогодні відбувається третє засідання конкурсної комісії Департаменту культури і туризму облдержадміністрації для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) інститутів громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься підтримка за рахунок коштів обласного бюджету в 2019 році і водночас – відкритий захист конкурсних пропозицій, поданих на конкурс проектів громадських об’єднань, оголошений Департаментом культури і туризму облдержадміністрації. Дозволяється вести аудіо- та відеозапис засідання. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні.

Рішення конкурсної комісії розміщуються протягом трьох робочих днів на офіційному веб-сайті організатора конкурсу.

Учасникові конкурсу на його вимогу видається копія протоколу засідання конкурсної комісії.

Оголосила про присутність 11-ти членів комісії та запропонувала затвердити порядок денний засідання комісії.

 

Голосували: за – 11, проти – 0, утрималися – 0.

 

Ухвалили: порядок денний засідання комісії затвердити.

 

 

Виступила:  Вождаєнко В.В., яка запропонувала встановити регламент проведення засідання:

для інформації щодо запропонованого проекту пропонується надавати  - до 10-ти хвилин;

для відповідей на запитання – до 7-и хвилин.

 

Голосували: за – 11, проти – 0, утрималися – 0.

 

Ухвалили: регламент проведення засідання затвердити.

 

Виступила: Вождаєнко В.В., яка зазначила, що на розгляд конкурсної комісії Департаменту культури і туризму облдержадміністрації для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) інститутів громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься підтримка за рахунок коштів обласного бюджету в 2019 році, було подано 2 конкурсні пропозиції.

            На другому засіданні конкурсної комісії 02.04.2019 вирішено допустити до ІІ етапу оцінювання конкурсних пропозицій - відкритого захисту конкурсних пропозицій конкурсні проекти інститутів громадянського суспільства:

Реєстра-ційний номер проекту

Назва організації

Назва проекту
1. Полтавська обласна громадська організація «Століття краси»         Фестиваль «Діалог культур» в рамках Днів Європи та ХІІ міжрегіональної виставки-турсалону «Відпочивайте на Полтавщині!»
2. Громадська організація «Полтавське територіальне грузинське братство «Георгія» Стежками грузинського поета Давида Гурамішвілі

Представники інститутів громадянського суспільства, які подали конкурсні пропозиції, прибули на відкритий захист.

            На другому засіданні конкурсної комісії члени комісії з’ясували відсутність конфліктів інтересів. Проте не всі члени конкурсної  комісії були присутніми. Запропонувала повторно повернутися до питання з’ясування конфлікту інтересів, чи в усіх присутніх членів комісії відсутній конфлікт інтересів.

            Присутніми членами конкурсної комісії про конфлікт інтересів не заявлено.

Запропонувала відзначити відсутність конфлікту інтересів у членів комісії та розпочати відкритий захист конкурсних пропозицій.

 

Голосували: за – 11, проти – 0, утрималися – 0.

Ухвалили:

  1. Відзначити відсутність конфлікту інтересів у членів комісії.
  2. Розпочати відкритий захист конкурсних пропозицій.

 

 

ІІ. Слухали: Вождаєнко В.В.,  яка зазначила, що Регламент роботи конкурсної комісії, ухвалений комісією на своєму першому засіданні та підготовлений на підставі постанови КМУ від 12 жовтня 2011 р. № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» передбачає, що на другому і третьому етапі конкурсу проводиться відкритий захист конкурсних пропозицій та їх оцінювання.

Рішення конкурсної комісії про проведення відкритого захисту оприлюднюється на власному веб-сайті організатора конкурсу. 

Представники громадськості та засобів масової інформації мають право бути присутніми під час відкритого захисту як спостерігачі. Захист конкурсної пропозиції здійснює керівник або уповноважений представник учасника конкурсу. Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють шляхом проставлення балів від 0 до 5 конкурсні пропозиції за визначеними постановою критеріями.

Індивідуальні оціночні листи членів конкурсної комісії та результати оцінки всіх конкурсних пропозицій додаються до протоколу засідання конкурсної комісії. Конкурсна комісія на своєму засіданні підсумовує результати оцінки конкурсних пропозицій. Рейтинг конкурсних пропозицій впорядковується за балами від більшого до меншого. Рейтинг конкурсних пропозицій оприлюднюється на веб-сайті організатора конкурсу. Рішення конкурсної комісії про результати оцінки конкурсних пропозицій може бути оскаржене учасником конкурсу у тижневий строк шляхом надсилання відповідного повідомлення організаторові конкурсу, а в разі незгоди з рішенням організатора конкурсу - в установленому порядку.

        Запропонувала розпочати відкритий захист конкурсних пропозицій та заслухати представників громадських об’єднань.

 

Слухали:

Агєєву О.М.,  представника Полтавської обласна громадська організація «Століття краси», яка         представила конкурсну пропозицію «Фестиваль «Діалог культур» в рамках Днів Європи та ХІІ міжрегіональної виставки-турсалону «Відпочивайте на Полтавщині!»  (реєстраційний номер проекту 01);

Андрющенко К.О., представника громадської організації «Полтавське територіальне грузинське братство «Георгія», яка представила конкурсну пропозицію «Стежками грузинського поета Давида Гурамішвілі»  (реєстраційний номер проекту 02).

 

Виступили:

Григорович Ю.П., Удовиченко І.А., Шевченко В.О. з обговоренням пунктів кошторису програми  «Стежками грузинського поета Давида Гурамішвілі».

ІІІ. Слухали: Вождаєнко В.В., про визначення дати четвертого засідання  конкурсної комісії. Усі заповнені належним чином індивідуальні оціночні листи передати секретареві конкурсної комісії Костян Л.Я. для підрахунку голосів та провести наступне засідання конкурсної комісії 8 квітня 2019 року о 15-й годині в кабінеті 333 облдержадміністрації.

 

Ухвалили: провести наступне засідання конкурсної комісії 8 квітня 2019 року о 15-й годині в кабінеті 333 облдержадміністрації.

Голосували: за –   11, проти – 0, утрималися – 0.

Вождаєнко В.В.

___________________________
Голуб В.С.

___________________________

Удовиченко І.А.

___________________________

Костян Л.Я.

___________________________

Вітряк Т.В.

___________________________
Григорович Ю.П.

___________________________

Зайцев В.В.

___________________________

Лаптєв Д.А.

___________________________

Пілюгін Є.І.

___________________________

Тищик О.Б.

___________________________

Шевченко В.О.

___________________________