Презентація XVI випуску збірника наукових статей Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського

Презентація XVI випуску збірника наукових статей Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського

Одним із основних напрямів роботи Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського є видавнича діяльність, яка відзначається багатоплановістю та різноманіттям, із кожним роком удосконалюючись у змісті й формі. 22 вересня о 11:00 запрошуємо на презентація XVI випуску збірника наукових статей Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського.

Із 2003 року Музей традиційно випускає щорічний збірник наукових статей – унікальний видавничий продукт, що отримав схвальну оцінку в наукових колах України і став періодичним науковим виданням – щорічником, що об’єднав наукову спільноту музеєзнавців, істориків, краєзнавців, архівістів. Збірники наукових статей Полтавського краєзнавчого музею двічі перемагали на Всеукраїнському музейному фестивалі «Музей ІІІ тисячоліття» в номінації «Наукові збірники» (м. Дніпро).

На пошану 130-ліття Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського вийшов у світ XVI випуск збірника наукових статей «Полтавський краєзнавчий музей. Маловідомі сторінки історії, музеєзнавства, охорони пам’яток». Наукове видання підсумовує ужинок наукових співробітників Музею, а також представників наукової спільноти Полтавщини за попередній календарний рік.

До збірника увійшли матеріали з проблем вивчення регіональної історії Полтавщини, природознавства, археології, історії козацтва, історії церкви, охорони історико-культурної спадщини, широко представлено дослідження з питань музеєзнавства.

Видання зацікавить науковців, музейників, фахівців пам’яткоохоронної діяльності, краєзнавців, широке коло аматорів історії та природознавства.


Надрукувати   E-mail