У Полтаві презентували наукові видання Історико-культурного заповідника «Більськ»

20 січня 2020 року у приміщенні Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського відбулася презентація нових пам’яткоохоронних і наукових видань ІКЗ «Більськ»: «Археологічні дослідження Більського городища – 2018» та «Селеща скіфського часу в системі Великого укріплення Більського городища». Над виданням працював великий колектив науковців: Скорий С. А, Білозор В. П., Супруненко О. Б., Кулатова.

Привітати з випуском видання завітала директор Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації Валентина Вождаєнко , яка подякувала заслуженому працівникові культури  Петру Бондаревському, і зазначила:  « Петро Карпович багато зробив щоб ми мали таку культурну спадщину, наступному поколінню науковців стало набагато легше працювати,  кожне видання це своєрідний гімн Полтавщині».

 Монографічне дослідження присвячене введенню до наукового обігу результатів багаторічного вивчення структури поселень у межах Великого укріплення широко відомого Більського городища скіфської доби у басейні р. Ворскли. У виданні детально аналізуються матеріали стаціонарних розкопок кількох селищ на вказаній території – в урочищах Царина, Лісовий Кут, Поле 2-ої бригади, наводяться дані про відкриті в ході розвідок понад два десятки поселень, котрі поки-що в основному не піддавались планомірним дослідженням. Розглядаються питання топографії селищ, різноманітні категорії об’єктів на їх території (житлово-господарські, виробничі, культові) та їх планування.

Значна увага приділена широкому і різноманітному речовому комплексу, відкритому на згаданих селищах, питанням хронології.

На основі узагальнюючого аналізу джерел пропонуються версії історичного розвитку внутрішньої структури Великого укріплення Більського городища.

Текст роботи супроводжується додатками, що включають результати вивчення матеріалів з палеоантропології, палеозоології, палеоетноботаніки, які істотно розширюють джерельну базу дослідження.

Для археологів, істориків, музейних співробітників, викладачів і студентів історичних факультетів вишів, а також усіх, хто цікавиться далеким минулим України та Сходу Європи.

Довідка: Більське городище VІІІ – ІІІ ст. до н. е. є унікальним археологічним об’єктом культурної спадщини України. Пам’ятка визнана вченими найбільшим укріпленим поселенням у Європі доби раннього залізного віку. Археологічні дослідження підтверджують, що на цій території існував тогочасний політичний, економічний і культурний центр давнього перед державного утворення племен Дніпровського лісостепу. Городище ототожнюється науковцями зі славетним містом Гелон. Також у своїх працях про нього згадує давньогрецький історик Геродот.


Надрукувати   E-mail