Previous Next

Моніторинг елементу внесеного до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини «Опішнянська кераміка»

Підприємство,

установа,

організація, що

здійснює заходи з

охорони елемента

нематеріальної

культурної

спадщини

Питання, що потребують надання інформації

Приклад, що слід розкрити у відповіді

Відповідь

Національний музей-заповідник українського гончарства

Носії

Показати кількість носіїв,  які зазначені у картці:

А. які активно працюють;

Б. які володіють знаннями і в різний спосіб їх передають, але через вік не працюють повною мірою; тут можна подати інтерв’ю (запис розмов з ними), які проводили відповідальна установа за здійснення заходів з охорони елемента з метою фіксації  знань про елемент;

В. які працюють пасивно (ті, що виїхали на заробітки, але працюють, вміють і можуть передати знання та навички);

Г. ті, які навчилися – випускники закладів чи учні, що працювали з майстрами, але не були занесені до Облікової картки, бо оволоділи знаннями пізніше.

Окремо показати носіїв елементу, які виїхали за межі історичного ареалу побутування елементу НКС та активно популяризують саме цю техніку та знання про елемент.

Носії:

 1. Омеляненко Василь Онуфрійович
 2. Діденко Ганна Павлівна
 3. Шкурпела Олександр
 4. Шкурпела Андрій
 5. Варвинський Микола
 6. Островний Сергій
 7. Громовий Дмитро
 8. Громова Любов
 9. Лобойченко Валентина 
 10. Лобойченко Іван 
 11. Чабан Ірина
 12. Дудник Віталій
 13. Городніченко Наталя
 14. Чижмак (Гурин) Людмила
 15. Пошивайло Юрко
 16. Грисенко Мар´яна
 17. Грисенко Віктор
 18. Комаревцев Віктор
 19. Комаревцев Валерій

 

 

Майстерня НМЗУГ:

20.              Дубинка Ніна

21.              Мороховець Олена

22.              Мирко Ірина

23.              Запорожець Олександр

Колегіум:

24.              Матвійчук Наталя

25.              Гармаш Валентина

26.              Гурин Наталя

27.              Заліська Вікторія

28.              Кальна Оксана

29.              Мотрій Світлана

30.              Северин Оксана

31.              Чех Лариса

32.              Різниченко Валентина

33.              Мальована Надія

ПП «Гончарний круг»

34.              Хмелик Віталій

35.              Кальна Любов

36.              Коритченко Алла

 

Показати основний принцип охорони – участь громади, носіїв, навіть окремої особи – у створенні, передачі та участі у розробці програм, проектів тощо.

Показати роботу носіїв, спрямовану на підтримку та розвиток елемента (діяльність носіїв – передача знань, зусилля з підтримки елемента).

Показати роботу носіїв у розробці навчальних програм, у роботі з ОЦНТ по плану діяльності з

передачі знань.

ЗВЕРНУТИ ОСОБЛИВУ УВАГУ, що саме носії є головними у підтриманні елемента і яким чином це відображено в програмах.

 

 

Освіта: показати процес, спрямований на постійне відтворення та передачу знань і навичок, необхідних для охорони нематеріальної культурної спадщини.

 

 

 

 

А. Формальна, яка передбачає програму

 

 

 

 

 

 

 

Б. Неформальна

УВАГА!!!!

Зазначити види освіти:

А. формальну, яка має під собою програми: школа, дитячий садочок, училище тощо.

В. неформальну: заняття майстер-учень, мама-дочка/син, бабуся-онук, а також майстер-класи, які спрямовані на підвищення інтересу до подальшого вивчення. (ТОБТО, ПЕРЕДАЧА ЗНАНЬ ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ОХОРОНИ впродовж  2018-2020 рр.)

 

 

 

Показати всі освітні заклади, де є програми з вивчення елемента – садочок, будинок творчості для дітей, училище тощо;

Семінари, які організовували ОЦНТ, Управління/Департаменти, УЦКД, Музеї та інші установи, спрямовані на інформування про елемент чи про НКС упродовж  2018- 2020 рр.

 

На прикладі двох-трьох носіїв показати передачу знань майстер-учень (може бути від мами до дочки, онучки, чи просто зацікавленої особи) впродовж  2018- 2020  рр.

Увага! Слід зазначити, що це тривалий процес, не розрахований на миттєвий результат, тому навіть невелика кількість учнів, які продовжують практикувати елемент надалі – це успіх!!!

Формальна:

Державна спеціалізована художня школа-інтернат І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні імені Василя Кричевського». Метою Колегіуму мистецтв є забезпечення державного стандарту освіти і надання сучасної початкової художньої освіти на основі народної художньої культури; здійснення національного художньо-естетичного виховання дітей та підлітків, всебічний розвиток їх таланту через опанування етнічної спадщини; творення гармонійно-розвиненої особистості з високим національним і культурним потенціалом, розвиненим почуттям прекрасного, усталеними художніми смаками, готовністю до практичної творчої діяльності; забезпечення духовної єдності поколінь українців через продовження дітьми гончарної справи своїх батьків, дідів та прадідів.

 

Неформальна:

1.       Передача знань Заслуженого майстера народної творчості України, лауреата Премії імені Данила Щербаківського, Національної премії України імені Тараса Шевченка, члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України та Національної спілки художників України, найстаршого гончара Опішного майстру гончару Олександру Запорожцю.

2.       Передача знань, навиків та вмінь від батька  Олександра Шкурпели синам Шкурпелі Анатолію та Андрію.

 

Показати, що елемент не відірваний від середовища, є живим (практикується щоденно – або період, зазначений у картці)

Показати використання елемента, як зазначено в Обліковій картці, але в розвитку впродовж  2018-2020 рр.

 

Особливо зверніть увагу на те, що елемент практикується у середовищі, де був зафіксований, також проводиться його дослідження,  інвентаризація простору навколо нього – вживання, легенди, описи тощо, можна назвати дослідження для подальшої інвентаризації.

 

 

 

Гендерне питання

Зазначити, що впродовж 2019-2020 рр. проводиться робота щодо гендерного спрямування, яке в подальшому ляже в проекти щодо гендеру – рівного доступу до оволодіння знаннями. (Наприклад: кількість хлопчиків, які займаються вишивкою, ткацтвом та інше, або кількість дівчат, які займаються бортництвом).

 

 

Елемент НКС та навколишнє середовище

Зазначити проекти (основні у 2018,2019,2020 роках), які інтегровані в культурне життя, досліджують вплив на формування навколишнього середовища, зокрема ринку ремесел, гуртків, шкіл, вивчення традицій, туристичних маршрутів, тощо)

Наприклад: Проект «Від насінини до тканини», який здійснюється Музеєм Кролевецького ткацтва, спрямований на дослідження впливу на навколишнє середовище, а також на те, як впливають кліматичні зміни на елемент; таке дослідження, що проводиться власне носіями та установою (Музеєм,) розраховане на тривалий час; цього року розпочався 2 етап, по завершенні проекту буде опублікований звіт, проміжкові результати стисло за два роки будуть опубліковані на сайті наприкінці року (Кролевець)  

Проєкти:

1.            Міжнародне Бієнале художньої кераміки (2018, 2019) (Метою БІЄНАЛЕ є представлення творчості сучасних мистців, визначення кращих творів у галузі кераміки,  сприяє спілкуванню, обміну досвідом роботи мистців, популяризації мистецтва кераміки, формування естетичних смаків населення,

сприяння різноманітному використанню кераміки в побуті сучасників)

2.            Міжнародна Е-літня АКАДЕМІЯ ГОНЧАРства для харизматиків, романтиків, диваків і діячів (2018, 2019 -літня школа гончарства, покликана дати учасникам основні навички роботи з глиною й уявлення про традиції українського гончарства. Метою АКАДЕМІЇ є надання практичної допомоги бажаючим опанувати основи гончарної справи. Основними завданнями АКАДЕМІЇ є:

·  вивчення основ гончарної справи;

·  набуття навичок практичної роботи з глиною;

·  отримання теоретичних знань з історії і мистецтва художньої кераміки;

·  творче спілкування з народними майстрами-гончарями Опішного;

 

3.            Щорічне проведення Міжнародного мистецького ярмарку «Гончарний Всесвіт в Україні, метою якого є популяризація глиняних виробів серед широких верств населення, творче змагання й спілкування мистців.

Основні завдання Ярмарку:

·  розвиток і популяризація мистецтва кераміки через виставку-продаж глиняних виробів;

·  формування національного ринку художньої кераміки, осмислення концептуальних проблем його розвитку;

·  формування естетичних смаків населення;

·  сприяння різноманітному використанню художньої кераміки в побуті сучасників.

4.            Міжнародні молодіжні гончарські фестивалі на базі«Колегіуму мистецтв у Опішні імені Василя Кричевського» Метою яких є: залучення до заняття гончарством та до вивчення історико-­мистецьких досягнень гончарства школярів, молоді; розвиток традицій гончарства, популяризація дитячої художньої творчості.

 

 

 

Показати залучення осіб, які здійснюють практичну діяльність в області нематеріальної культурної спадщини, носіїв до організації виставок, лекцій, семінарів, дискусій, круглих столів, тощо.

Перелік виставок:

А. Зазначити носіїв, які брали участь в організації, виставляються, впродовж  2018- 2020 рр.

Б. Зазначити виставки, де експонувалися роботи носіїв елемента впродовж  2018- 2020  рр.

Відповідну інформацію надати по круглих столах, семінарах і т.д.

1. Виставка творів кераміки гончаря Миколи Варвинського до 45-річчя з дня народження. Червень 2018

2. «Вершки БІЄНАЛЕ» виставка творів Українського БІЄНАЛЕ художньої кераміки імені Василя Кричевського – 2017». 28 червня-липень 2019.

    Омеляненко Василь, Городніченко Наталя, Шкурпела Анатолій, Шкурпела Андрій 

3.    «Шлях 20+» виставка творчих робіт учнів «Колегіуму мистецтв у Опішні» імені Василя Кричевського.

4.    Виставка творів Міжнародного Бієнале художньої кераміки імені Василя Кричевського. 20 вересня 2019-28 лютого 2020.

     Гармаш Валентина, Гурин Наталя, Заліська Вікторія, Кальна Оксана, Мотрій Світлана, Северин Оксана, Чех Лариса, Шкурпела Олександр

5.    Окрема виставка творів і композицій, які не ввійшли в Міжнародне Бієнале художньої кераміки імені Василя Кричевського. 20 вересня 2019-28 лютого 2020.

Омеляненко Василь, Городніченко Наталя, Шкурпела Анатолій

6.    Спільна виставка творів кераміки В'ячеслава Білика, до 80 річчя з дня народження, з фондів Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського та Національного музею-заповідника українського гончарства. 5 лютого 2020 

7.    Виставка творчих робіт учнів колегіуму «Вкраїни нашої незламний цвіт». Березень 2020

8.    Виставка творів кераміки художника-кераміста Валентини Лобойченко до 50-річчя з дня народження. 13 червня 2020 

9.    «АРТдрайв» виставка творчих робіт випускників «Колегіуму мистецтв у Опішні» імені Василя Кричевського. 25 липня 2020

10. Виставка «ЖИТТЄДАЙНІ ДЖЕРЕЛА ВЕЛИКОГО ТВОРЦЯ» видатного гончаря, заслуженого майстра народної творчості України, лауреата Премії імені Данила Щербаківського, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, члена Національної спілки художників України й Національної спілки майстрів народного мистецтва України Василя Омеляненка, до 95-річчя від дня народження. 3 серпня 2020 року

11. «Глинотвори Миколи Пошивайла – ода Вічності» виставка творів кераміки до 90 річчя з дня народження Миколи Пошивайла. 27 травня 2020

12. Виставка творів кераміки заслуженого майстра народної творчості України, гончарки Насті Білик-Пошивайло з нагоди 90-ліття від дня народження. 22 червня 2020

 

 

Показати залучення всіх зацікавлених сторін в існуванні елемента, як живої спадщини в процесі його розвитку

Показати, яким чином розвивається елемент, як беруть участь у його розвитку усі сторони – носії, ОЦНТ, органи влади тощо – впродовж 2018- 2020  рр.(фінансування, організаційна підтримка, консультації, програми тощо)

 

 

Показити процес інформування про значення і цінності нематеріальної культурної спадщини – елемента

 

Присутність елемента в інформаційному просторі: – передачі на ТВ, радіо, лекції, виступи, FB, сайт тощо.

Мета: показати, як усі зацікавлені сторони популяризували елемент, поширювали знання про нього впродовж  2018-2020 рр.

Фейсбук НМЗУГ

https://www.facebook.com/pg/MuseumOfPotteryInOpishnya/posts/?ref=page_internal

-   «Штрихи Міжнародного БІЄНАЛЕ художньої кераміки імені Василя Кричевського – 2019» (дата публікування – 06.08.2020);

-   Теплі слова від Алиса Ложкина (Alisa Lozhkina) про Ювіляра Василя Омеляненка (дата публікування – 04.08.2020);

-   Найстаршому гончарю Полтавщини Василю Омеляненку – 95 (дата публікування – 04.08.2020);

-   «ЖИТТЄДАЙНІ ДЖЕРЕЛА ВЕЛИКОГО ТВОРЦЯ» (ювілейна виставка творчих робіт Василя Омеляненка) дата публікування – 03.08.2020;

-   ВАСИЛЬ ОМЕЛЯНЕНКО: РЯДКИ УНІКАЛЬНОЇ БІОГРАФІЇ

-   (до 95-річчя великого Мистця) дата публікування – 03.08.2020;

-   Вітаємо випускників 2020 Collegium Art Opishny (дата публікування – 03.08.2020);

-   «ARTдрайв» виставка робіт випускників 2020 року Колегіуму мистецтв (дата публікування – 02.08.2020);

-    ‎Фестиваль гончарів «Не святі горшки ліплять» (про Олександра Шкурпелу) (дата публікування – 29.07.2020);

-   Творчі діти – майбутнє України (виставка випускників Колегіуму) (дата публікування – 27.07.2020);

-   «Штрихи Міжнародного БІЄНАЛЕ художньої кераміки імені Василя Кричевського – 2019» (дата публікування – 27.07.2020);

-   «Штрихи Міжнародного БІЄНАЛЕ художньої кераміки імені Василя Кричевського – 2019» (дата публікування – 17.07.2020);

-   Виставка керамікиз  нагоди 90-річниці від дня народження талановитої опішненської мисткині глиняної іграшки Насті Савівни Білик-Пошивайло (дата публікування – 22.06.2020);

-   Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному увійшов у п’ятірку туристичних магнітів Полтавщини! (дата публікування – 22.06.2020);

-   ЛЮБОВ ДО МИСТЕЦТВА КРІЗЬ ПРИЗМУ ЖИТТЯ (Валентина Лобойченко) (дата публікування – 16.06.2020);

-   Ювілейна річниця від дня народження Миколи Пошивайла

   https://www.facebook.com-/MuseumOfPotteryInOpishnya/-posts/3079273525465563?__tn__=K-R;

-   Глинотвори Миколи Пошивайла – ода Вічності

   https://www.facebook.com/MuseumOfPotteryInOpishnya/-posts/3078761782183404?__tn__=K-R;

-   До річниці від дня народження Олександри Селюченко

   https://www.facebook.com/MuseumOfPotteryInOpishnya/-posts/3026880910704825?__tn__=K-R;

-   КАЛЕНДАР ВИЗНАЧНИХ ДАТ (дата публікування 07.04.2020);

-   ЗАРЯСНІЛИ ВІДЗНАКИ ОПІШНЕНСЬКИХ МАЙСТРІВ (Оксана Кальна) (дата публікування 20.03.2020);

-   110 років від дня народження Явдохи Пошивайло (дата публікування 05.03.2020);

-   Ювілей гончаря В’ячеслава Білика (дата публікування 05.02.2020)

   https://www.facebook.com/MuseumOfPotteryInOpishnya/-posts/2818232768236308?__tn__=K-R;

-   Майстер-клас від Василя Омеляненка учням Колегіуму мистецтв (дата публікування 23.12.2019); 

-   На Контрактовій площі в Києві встановлять ялинку, прикрашену опішнянською керамікою (дата публікування 12.11.2019); 

-   Завершився ХІV Національний конкурс публікацій на теми керамології, гончарства, кераміки в Україні «КеГоКе – 2019» (за публікаціями 2017 року) (дата публікування 27.09.2019); 

-   ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ МЕМОРІАЛЬНИХ ДОЩОК (дата публікування 27.09.2019); 

-   ТЕРМІНОВІ НОВИНИ КУЛЬТУРИ (дата публікування 09.09.2019); 

-   ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ МЕМОРІАЛЬНИХ ДОЩОК (дата публікування 06.09.2019); 

-   В Опішному водинадцяте славили гончарів

   https://www.facebook.com/uakizh/photos/-a.2423506704640132/2423507317973404/-?type=3&theater;

-   Макітра як нагадування про давні українські традиції (дата публікування 15.08.2019); 

-   «Куманець», «куман», «куманчик» (дата публікування 29.07.2019); 

-   ХУДОЖНІЙ ПЛЕНЕР В ОПІШНОМУ (дата публікування 22.07.2019); 

-   Чим цього року дивували «мистці тіла»? (дата публікування 12.07.2019); 

-   АРХЕОЛОГИ ЗАВЕРШИЛИ СВОЮ РОБОТУ (дата публікування 11.07.2019); 

-   В ОПІШНОМУ В ОДИНАДЦЯТЕ СЛАВИЛИ ГОНЧАРІВ (дата публікування 04.07.2019); 

-   ТРИ ТИЖНІ, ЯК ОДИН ДЕНЬ… (дата публікування 02.07.2019); 

-   ОСТАННІ ДНІ НАВЧАННЯ (дата публікування 27.06.2019). 

Інтернет-сайти

 

-   Василь Онуфрійович Омеляненко святкує 95-річчя https://panoram.com.ua/news/vasyl-%d0%benufrijovich-omelianenko/?fbclid=IwAR2Tg0HaX-Kw7ARI45s4SaL2mCKfsc6-5gppTb-9q8qRs_ELO0nbmCYkqVs;

-   З ювілеєм! Василь Омеляненко – найстаріший гончар Полтавщини

   https://www.facebook.com/suspilne.oko/-posts/1446955238840737?__tn__=K-R;

-   ВАСИЛЬ ОМЕЛЯНЕНКО – легенда опішненського гончарства https://www.museum-ukraine.info/?p=9512;

-   НА ПОЛТАВЩИНІ СТВОРЮЮТЬ ЕТНОСЕЛО «ГОНЧАРІЯ» https://zmist.pl.ua/news/na-poltavshchini-stvoryuyut-etnoselo-gonchariya?fbclid=IwAR04FZzl5XVQAKTA-b0iswu8-feKwSvKGHU1JTEob8iGWL0Xi3pY8YMnuUM;

-   Опішня увійшла у десятку незвичайних сіл України

   https://np.pl.ua/-2020/07/opishnia-uviyshla-u-desiatku-nezvychaynykh-sil-ukrainy/-?fbclid=IwAR18mP4tg9F7AIX8e5xez68n-TPmgkkrWltz9jB7gnR8OBzehbI1A51KoZag;

-   Музей гончарства в Опішні створює новий підрозділ в Малих Будищах

   https://np.pl.ua/2020/07/muzey-honcharstva-v-opishni-stvoriuie-novyy-pidrozdil-v-malykh-budyshchakh/?fbclid=-IwAR1bPb_wPg5pil3ksN82PWMW0sBFayh-

  F5yOKgSbg45Es8gYj--MxEj7BIx4;

-   З дитинства прикипіла до кераміки: Валентина Лобойченко – майстриня глиняної іграшки

   https://www.facebook.com/suspilne.oko/photos/-pcb.1409664989236429/1409664425903152/?type=3&theater;

-   Опішненська гончарка Валентина Лобойченко: мистецтво крізь призму життя https://np.pl.ua/2020/06/opishnens-ka-honcharka-valentyna-loboychenko-mystetstvo-kriz-pryzmu-zhyttia/?fbclid=IwAR1i69kQbaW2PLH-gfaR8UtEwCJNyx3djhgTUBEHdjzWK-q7CFx7agSrUl8;

-   Микола Пошивайло. В Опішному на добру згадку про маестро відкрили виставку кераміки

   https://www.facebook.com/suspilne.oko/-photos/pcb.1393949320807996/1393948200808108/-

   ?type=3&theater;

 

-   В опішнянському музеї відкрилася виставка Маестро гончарного мистецтва Миколи Пошивайла

   https://np.pl.ua/2020/05/vidkrylasia-vystavka-maestro-honcharnoho-mystetstva-mykoly-poshyvayla/-?fbclid=IwAR1yFuqMIEbtygGnIsV3YChs0nHY4kk_-jN8VhHjj0NxcZrR_SY_Zk3uVm4M;

-   Фаянсовий цвіт в Опішні просто неба створюють артпроєкт зі старовинного посуду

   https://www.facebook.com/-suspilne.oko/photos/pcb.1369956963207232/1369956073207321/-?type=3&theater;

-   Новий арт-проєкт на Полтавщині: чим дивуватимуть гостей у гончарній столиці. ФОТО, ВІДЕО

   https://kolo.news/category/dozvillia/20106?fbclid-=IwAR0ajzB1D5BQkrAXRNzCukWekRlWkizYzHdf-tbzqa5L88JwMaxUkTJOV6w;

-   В ОПІШНІ ЗІ СТАРИХ ТАРІЛОК СТВОРЮЮТЬ АРТПРОЄКТ ПРОСТО НЕБА

-   https://central-ua.tv/news/44011/?fbclid=IwAR2kiLcrEkoBpWaVTq-

   z5W5MWxK4lvkQF5WhiJ--DrZxYHfEsx6IqpwcQmVA;

-   «Квітучі дерева»: в Опішні створюють артпроєкт просто неба зі старих тарілок

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/-

  3014143-kvituci-dereva-v-opisni-stvoruut-artproekt-prosto-neba-zi-starih-tarilok.html?fbclid=IwAR1vQj3a6604c4k1-FSugW9SRn03H71Z0NfW6ffHag-vRHnGjOFoVvoLedPk;

-   «Гончарна столиця» України зі світовою славою https://authenticukraine.com.ua/blog/opisnanskaa-keramika?fbclid=IwAR0c32Nu4dl84Wl-1CX77xzvM8pURk2_CchrCgSUmmGfYsYIRhmTT1B3k-M;

-   «Музей гончарства займає територію понад 20 гектарів», – Людмила Островська про мандри Полтавщиною

   https://pro.te.ua/2019/11/11/-muzej-goncharstva-zajmaye-terytoriyu-ponad-20-gektariv-lyudmyla-ostrovska-pro-mandry-poltavshhynoyu/-?fbclid=-IwAR3sq0kjslmroYpNYG7eBA5RvE_-ifQg58KBJkRstH2N3f1LgTe8sCxyUVUo;

-   Українські та британські археологи розгадували таємниці стародавніх поселень навколо Опішні

   https://kolo.news/category/suspilstvo/-15063?fbclid=IwAR1K7CKuA9WGnQOVc1Jz-CkDsiOpWNXsqPmmDvjQ-c0lzyz6iMq7IlHjJ0Tk

 

Телеканали й радіо

2020

-   На Полтавщині гончарка виготовляє вироби від 3 до 60 сантиметрів (Про Олену Мороховець)

   https://www.facebook.com/suspilne.poltava/-videos/293338561739394/UzpfSTEzMjY2ND-cwMDEyNjQ3NTozMjY0OTU2NjY2ODk3MjQ3/;

-   На Полтавщині створюють новий музей гончарства «ЕТНОсело Гончарія»

   https://www.facebook.com/suspilne.poltava/-videos/2657702837827377/UzpfSTEzMjY2NDcw-MDEyNjQ3NTozMjQ2ODc5MjUyMDM4MzIy/;

-   Черкаська майстриня створює глиняну композицію на Полтавщині

   https://www.facebook.com/suspilne.poltava/videos/-591129021588375/UzpfSTEzMjY2NDcwMDEy-NjQ3NTozMjQ0MTYxNDI1NjQzNDM4/;

-   Мисткиня з Полтавщини Валентина Лобойченко присвятила своє життя гончарству

   https://suspilne.media/53636-u-poltavi-zapracue-persij-u-misti-skejt-park/;

-   В ОПІШНІ ВІДКРИЛИ ВИСТАВКУ МАЙСТРИНІ ГЛИНЯНОЇ ІГРАШКИ ВАЛЕНТИНИ ЛОБОЙЧЕНКО

   https://central-ua.tv/news/44954/?fbclid=IwAR1B40zHz7yRhlq5jv-1b89cGCP4w7hsNJAMlOULyl2rVijv3fWhWR5aRUHg;

-   ЮВІЛЕЙНА РІЧНИЦЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ МИКОЛИ ПОШИВАЙЛА

   https://central-ua.tv/news/44546/?fbclid=IwAR0vKkeP0ydAv1XVtEuJZV4u-CeS3520ptuZ3EJbNNgiK6JkRJhLb7RCn6DQ;

-   Арт-проект із фаянсового посуду в Опішні

   https://www.facebook.com/suspilne.poltava/-videos/2905777539503456/UzpfSTEzMjY2ND-cwMDEyNjQ3NTozMDA1MTAxNTQ2MjE2MDk1/;

-   Музей в Опішні – один із найвідвідуваніших на Полтавщині

   https://www.facebook.com/central.ua.poltava/videos/-559847237968303/UzpfSTEzMjY2NDcwMD-EyNjQ3NToyOTAyNjExMzczMTMxNzgw/;

-   Анті-тревел "Мандруємо вдома" №5 Опішня

   https://www.facebook.com/suspilne.poltava/videos/-121444782636741/UzpfSTEzMjY2NDcwMDEyNjQ3-NToyODQ3NjM2OTkxOTYyNTUy/;

-   Організатори новорічних святкувань у Києві - етнокультурний проект FOLK UKRAINE - ялинку на Контрактовій площі створили з Опішнянським колоритом. Олена Мороховець - гончарка, художник Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному

   https://www.facebook.com/emradioua/videos/-789690994805403/UzpfSTEzMjY2NDcwMDEyN-jQ3NToyNzI0MjAwMjIwOTcyODk3/;

-   Гончарна столиця

   https://www.facebook.com/central.ua.poltava/-videos/554196628693829/UzpfSTEzMjY2NDcw-MDEyNjQ3NToyNjgwNTkyNDcyMDAwMzM5/;

-   #ДобрийДень з Тетяна Дем'яненко. Говоримо про гончарство традиційне і сучасне

   https://www.facebook.com/emradioua/videos/-741522972985480/UzpfSTEzMjY2NDcwMDEyNjQ3-NToyNjAyNjc2MjIzMTI1Mjk4/;

-   В селищі Опішному увічнили пам’ять гончарниці-малювальниці Параски Біляк

   https://www.facebook.com/central.ua.poltava/-videos/2419983311613362/UzpfSTEzMjY2ND-cwMDEyNjQ3NToyNTM3ODU4NDI5NjA3MDc4/;

-   Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному

-   https://poltavaopen.com/vt/66?fbclid=IwAR2wnCK-4AjHjsPLn2Yok6CVrMSWSWRdJ-DEohRuEYcZnEbL-

   9cNw8JlX4uM0;

-   #ДобрийДень з Тетяна Дем'яненко Чи реально кожному з нас опанувати професію гончара?

  https://www.facebook.com/emradioua/videos/-2290504357876796/UzpfSTEzMjY2NDcwMDE-yNjQ3NToyMzY2MDkwMTgzNDUwNTcx/

 

2018

-   17.06.18 «Українське радіо» – «Культурні новини» прямий ефір про  симпозіум надпарканної скульптури;

-   20.06.18 «Українське радіо» – «АРТ панорама» запис про симпозіум надпарканної скульптури;

-   22.06.18 «Лтава» прямий ефір про Фестиваль гончарства;

-   24.06.18 «Українське радіо» – «Туристична Україна» прямий ефір про Музей та Фестиваль;

-   27.06.18 «Голос Столиці» – «Маршрути UA» прямий ефір про Музей та Фестиваль;

-   30.06.18 «Українське радіо. Культура» – «Культурні новини» прямий ефір про Фестиваль.

 

2019

- 14.04.19 «Емігрантське радіо» – «Добрий день із Тетяною Дем’яґненко» прямий ефір про  Боді фестиваль. Гість – Оксана Ликова;

- 26.04.19. «UA. Суспільне. Полтава» – «Ранок на «Лтаві» прямий ефір про присвоєння звання Ірині Мирко. Гість – Ірина Мирко;

- 02.05.19 «Емігрантське радіо» – «Добрий день із Тетяною Дем’яґненко» прямий ефір про  ковальський фестиваль. Гість – Антон Плохой;

- 29.05.19 «Емігрантське радіо» – «Добрий день із Тетяною Дем’яґненко» прямий ефір про  симпозіум «Гігантоманія». Гість – Андрій Ільїнський;

- 14.06.19. «UA. Суспільне. Полтава» – «Ранок на «Лтаві» прямий ефір про творчість Зінаїди Близнюк. Гість – Зінаїда Близнюк;

- 17.06.19. «Українське радіо» – «АРТ панорама» запис про симпозіум надпарканної скульптури;

- 20.06.19. «UA. Суспільне. Полтава» – прямий ефір на радіо про ковальський та гончарський фестивалі;

- 23.06.19. «UA. Суспільне. Полтава» – «Новини» сюжет про симпозіум «Гігантоманія»;

- 24.06.19 «Українське радіо. Культура» – «Культурні новини» прямий ефір про «Здвиг» та Фестиваль гончарства.

- 28.06.19 «Емігрантське радіо» – «Добрий день із Тетяною Дем’яґненко» прямий ефір про  Е-літню академію гончарства «Гігантоманія». Гість – Поліна Омельченко (колишня учасниця академії);

- 28.06.19. «UA. Суспільне. Перший» – «52 вікенди» прямий ефір про музей-заповідник. Гість – Лариса Гавриш;

- 28.06.19. «UA. Суспільне. Полтава» – «Новини» сюжет про ковальський фестиваль;

- 28.06.19. «UA. Суспільне. Полтава» – «Новини» сюжет про симпозіум «Гігантоманія»;

- 29.06.19. «Українське радіо» – «Туристична Україна» прямий ефір про Фестиваль гончарства;

- 04.09.19. «Телеканал Центральний» карта «Полтава Open»;

- 28.09.19. «Телеканал Центральний» сюжет про відкриття меморіальних дощок;

- 20.11.19. «UA. Суспільне. Полтава» – «Новини» сюжет про вернісаж виставки «Майдан: простір творчості»;

- 03.12.19. «Телеканал Центральний» сюжет про Музей гончарства.

 

Сайт

 

  ТВОРЧІСТЬ МИКОЛИ ВАРВИНСЬКОГО ЯК ПРОДОВЖЕННЯ ТРАДИЦІЙ ОПІШНЕНСЬКОГО ГОНЧАРСТВА http://old.opishne-museum.gov.ua/exhibitions/2018ex/2582-tvorchist-mykoly-varvynskoho-yak-prodovzhennya-tradytsiy-opishnenskoho-honcharstva.html

-   Опішнянські гончарі, малювальниці, майстрині іграшки – ЮВІЛЯРИ 2018 РОКУ http://old.opishne-museum.gov.ua/news/2663-opishnianski-honchari-maliuvalnytsi-maistryni-ihrashky-yuvilyary-2018-roku.html

-   Гончарство Опішного в іменах його майстрів http://old.opishne-museum.gov.ua/articles/opishne/2723-honcharstvo-opishnoho-v-imenakh-ioho-maistriv.html

-   На орбіті творчості Олександра Мірошниченка http://old.opishne-museum.gov.ua/news/2704-na-orbiti-tvorchosti-oleksandra-miroshnychenka.html

-   МИКОЛА ВАКУЛЕНКО: УСМІШКА – ЙОГО СВІТ http://old.opishne-museum.gov.ua/news/2696-mykola-vakulenko-usmishka-yoho-svit.html

-   Чумацька Мадонна http://old.opishne-museum.gov.ua/news/2695-chumatska-madonna.html

-   ЄВДОКІЯ ВАРВИНСЬКА – МІЙ ГОНЧАРНИЙ РІД ДУЖЕ ДАВНІЙ http://old.opishne-museum.gov.ua/news/2607-yevdokiya-varvynska-miy-honcharnyy-rid-duzhe-davniy.html

-   Українська керамістка стала учасницею керамічного симпозіуму в Латвії http://old.opishne-museum.gov.ua/news/2643-ukrainska-keramistka-stala-uchasnytseiu-mizhnarodnoho-sympoziumu-v-latvii.html

-   КЕРАМІКА ОЛЕКСАНДРА МІРОШНИЧЕНКА: ТВОРИТИ, УПЕРЕДЖУЮЧИ ЧАС http://old.opishne-museum.gov.ua/

-   Опішненський майстер – Іван Остапенко http://old.opishne-museum.gov.ua/news/2504-opishnenskyi-maister-ivan-ostapenko.html

-   «Кінь» у творчості Михайла Китриша http://old.opishne-museum.gov.ua/articles/opishne/2488-kin-u-tvorchosti-mykhaila-kytrysha.html

  145-ліття Василя Кричевського: Опішне освячено талантом національного генія http://old.opishne-museum.gov.ua/news/2319-145-littia-vasylia-krychevskoho-opishne-osviacheno-talantom-natsionalnoho-heniia.html

-   109-ТА РІЧНИЦЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЯВДОХИ ПОШИВАЙЛО http://old.opishne-museum.gov.ua/component/content/article/48-departments/sadibaposhivaylo/2802-109-ta-richnytsya-vid-dnya-narodzhennya-yavdokhy-poshyvaylo.html

-   Уперше малювальниця з Опішного отримала звання заслуженого майстра народної творчості України http://old.opishne-museum.gov.ua/news/2804-upershe-maliuvalnytsia-z-opishnoho-otrymala-zvannia-zasluzhenoho-maistra-narodnoi-tvorchosti-ukrainy.html

-   Семеро митців з України і закордону на Полтавщині виготовляють 5-метрові скульптури із глини http://old.opishne-museum.gov.ua/articles/potochni/2925-semero-mittsiv-z-ukrajini-i-zakordonu-na-poltavshchini-vigotovlyayut-5-metrovi-skul-pturi-iz-glini.html

-   В ОПІШНОМУ В ОДИНАДЦЯТЕ СЛАВИЛИ ГОНЧАРІВ http://old.opishne-museum.gov.ua/news/2945-dyvitsia-foto-upiznavaite-sebe.html

-   Премія Говорунів. Історія мистецької відзнаки http://old.opishne-museum.gov.ua/news/2977-premiia-hovoruniv-istoriia-mystetskoi-vidznaky.html

-   Макітра як нагадування про давні українські традиції http://old.opishne-museum.gov.ua/articles/opishne/2983-makitra-iak-nahaduvannia-pro-davni-ukrainski-tradytsii.html

-   ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ МЕМОРІАЛЬНИХ ДОЩОК http://old.opishne-museum.gov.ua/news/3002-ofitsiyne-vidkryttya-memorialnykh-doshchok.html

  ГЕНЕТИЧНА ЛІНІЯ РОДУ http://old.opishne-museum.gov.ua/48-departments/sadibaposhivaylo/2948-henetychna-liniya-rodu.html

  ЯК УКРАЇНУ ПОЛОНИЛИ ГЛИНЯНІ ГІГАНТИ http://old.opishne-museum.gov.ua/news/2949-yak-ukrayinu-polonyly-hlynyani-hihanty.html

-   ТВОРЧИЙ ПРОЦЕС РОЗПОЧАТО

  http://old.opishne-museum.gov.ua/component/search/?searchword=-%20%D0%A2%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%-A7%D0%98%D0%99%20%D0%9F%D0%A0%D0%-9E%D0%A6%D0%95%D0%A1%20%D0%A0%D0%-9E%D0%97%D0%9F%D0%9E%D0%A7%D0%90%-D0%A2%D0%9E&searchphrase=all&Itemid=101

-   МАГІЯ ГОНЧАРОТВОРЕННЯ

  http://old.opishne-museum.gov.ua/component/search/?searchword=-%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%86%D0%AF%-20%D0%93%D0%9E%D0%9D%D0%A7%D0%90%D0%-A0%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%-95%D0%9D%D0%9D%D0%AF&searchphrase=all&Itemid=101

  Вітаємо Михайла Китриша!

  http://old.opishne-museum.gov.ua/?start=80

-   НАТХНЕННА ПРИРОДОЮ http://old.opishne-museum.gov.ua/news/2890-natkhnenna-pryrodoyu.html

-   Експозиція опішненської іграшки/монетки в Masaryk Museum (Годонін, Чехія) http://old.opishne-museum.gov.ua/?start=250

-   Її праця – це казка в глині http://old.opishne-museum.gov.ua/news/2852-yii-pratsia-tse-kazka-v-hlyni.html

-   Опішне – серед перлин «Автентичної України» http://old.opishne-museum.gov.ua/news/2851-opishne-sered-perlyn-avtentychnoi-ukrainy.html

-   ОПІШНЕ ПРЕДСТАВИТЬ КРАЩІ ТВОРИ ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ СВІТУ http://old.opishne-museum.gov.ua/news/2849-opishne-predstavyt-krashchi-tvory-khudozhnoyi-keramiky-svitu.html

-   Писанкова колекція Леоніда Сморжа http://old.opishne-museum.gov.ua/news/2843-pysankova-kolektsiia-leonida-smorzha.html

-   Творчість опішненського майстра пошанована Державою http://old.opishne-museum.gov.ua/news/2834-tvorchist-opishnenskoho-maistra-poshanovana-derzhavoiu.html

-   Декілька думок про сучасну Опішню та розвиток туризму http://opishne-museum.gov.ua/category/articles/

-   Уперше малювальниця з Опішного отримала звання заслуженого майстра народної творчості України http://opishne-museum.gov.ua/category/articles/  

-   Вишивка та колекціонування: дві пристрасті в житті ювіляра (до 80-ти річчя від дня народження Григорія Гриня, заслуженого майстра народної творчості України) http://opishne-museum.gov.ua/category/articles/

-   ОПІШНЯНСЬКІ ГОНЧАРІ, МАЛЮВАЛЬНИЦІ, МАЙСТРИ ГЛИНЯНОЇ ІГРАШКИ – ЮВІЛЯРИ 2019 РОКУ http://old.opishne-museum.gov.ua/articles/opishne/3084-opishnyanski-honchari-malyuvalnytsi-maystry-hlynyanoyi-ihrashky-yuvilyary-2019-roku.html

-   Олена Мороховець - гончарка, художник Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному в ефірі "Емігрантського радіо" http://old.opishne-museum.gov.ua/?start=40

-   110 років від дня народження Явдохи Пошивайло - провідної української народної малювальниці ХХ століття http://old.opishne-museum.gov.ua/48-departments/sadibaposhivaylo/3113-110-rokiv-vid-dnia-narodzhennia-yavdokhy-poshyvailo-providnoi-ukrainskoi-narodnoi-maliuvalnytsi-khkh-stolittia.html

-   ЗАРЯСНІЛИ ВІДЗНАКИ ОПІШНЕНСЬКИХ МАЙСТРІВ http://old.opishne-museum.gov.ua/news/3120-zaryasnily-vidznaky-opishnenskykh-maystriv.html;

-   МИСТКИНІ ГЛИНЯНОЇ ІГРАШКИ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ... http://old.opishne-museum.gov.ua/;

-   До річниці від дня народження http://old.opishne-museum.gov.ua/47-departments/seluchenkosadiba/3133-do-richnytsi-vid-dnia-narodzhennia.html

 

Сюжети і фільми про носіїв:

1.       Виставка творів кераміки В’ячеслава Білика з нагоди 80-річчя від дня народження, 2020, (https://www.youtube.com/watch?v=7i2atQLSnpM)

2.       ЛЮБОВ ДО МИСТЕЦТВА КРІЗЬ ПРИЗМУ ЖИТТЯ (Валентина Лобойченко), 2020 (https://www.youtube.com/watch?v=_j7f40NyYMs)

3.        Виставка творів кераміки Насті Савівни Білик-Пошивайло, 2020 (https://www.youtube.com/watch?v=q4qYwh50VgM)

4.       ГЛИНОТВОРИ МИКОЛИ ПОШИВАЙЛА - ОДА ВІЧНОСТІ,2020 (https://www.youtube.com/watch?v=sqGGFikk_CA)

5.       КАЙФУЙ ПО-ГОНЧАРСЬКИ! (майстер-клас з гончарювання Олени Мороховець, Ніни Дубинки та ліплення рибки Зіни Близнюк), 2020 (https://www.youtube.com/watch?v=1ZDlSFwcwMA)

6.       Виставка творів Міжнародного Бієнале художньої кераміки імені Василя Кричевського. 2019-2020.                                              

7.       «ВКРАЇНИ НАШОЇ НЕЗЛАМНИЙ ЦВІТ» (виставка творів учнів 10-11 класів КМ), 2020 (https://www.youtube.com/watch?v=g2WeI7kVlEo)

8.       #НА_КАРАНТИНІ #ЕКСКУРСІЇ_ОНЛАЙН #МУЗЕЙ_ГОНЧАРСТВА, 2020 (Екскурсія по садибі гончарки Олександри Селюченко) https://www.youtube.com/watch?v=7pPvr_GmOHs)

9.       Її творіння - яскраве неповторне диво (Фільм про життя та творчість малювальниці Параски Біляк), 2019 (https://www.youtube.com/watch?v=tO-AH1CU3ls)

10.   Показ колекції одягу «Барви рідної землі» (показ учнів 1-5 класів з керамічними прикрасами), 2019 (https://www.youtube.com/watch?v=TcXdfWbBjVk)

11.   Національний фестиваль гончарства 2019 (https://www.youtube.com/watch?v=bQEl9riyKiw)

12.   Журі Міжнародного БІЄНАЛЕ художньої кераміки імені Василя Кричевського (https://www.youtube.com/watch?v=HYLugkreiWo), 2019

13.   Журі ХІІІ Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю (https://www.youtube.com/watch?v=p9IcdEbKIhs), 2019

14.   Майстер–легенда (фільм про Остапа Ночовника, 2019) (https://www.youtube.com/watch?v=sy--Wo-EApQ)

15.    ЗАСЛУЖЕНЕ ВИЗНАННЯ ((https://www.youtube.com/watch?v=8qAD6TKYC-0) про присвоєння звання «заслужений майстер народної творчості України» Ірини Мирко

16.   Перетвори весняні канікули на казку! (https://www.youtube.com/watch?v=uLCen17NV4A), (екскурсія з майстер-класами на гончарному крузі Олени Мороховець та ніни Дубинки), 2019  

17.   Країна дитячих мрій (з майстер-класом гончаря Олександра Запорожця), 2019

18.   "Зостанемось тут жити..." (інтерв.ю відвідувачів з майстер-класом від Ніни Дубинки), 2019 (https://www.youtube.com/watch?v=YcC2heLtANQ)

19.   Відкриття ХІІІ Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю «Опішне – 2019» (https://www.youtube.com/watch?v=xIBhyDE5Uh8)

20.   Закриття ХІІІ Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю «Опішне – 2019» https://www.youtube.com/watch?v=xLNUvTS70Qc

21.   Опішне про глиняний посуд (https://www.youtube.com/watch?v=uXh1lCGqkBo), 2019 (телеміст з телеканалом Київ про назви та використання Опішненського глиняного посуду), 2019

22.   Коли глина кличе з Одеси до Опішного (https://www.youtube.com/watch?v=T7yCyPwwQUE), (інтерв.ю відвідувачів з майстер-класом від Олександра Запорожця), 2019

23.   «Гончарний Всесвіт в Україні-2019», (https://www.youtube.com/watch?v=zdMD-KOkCmU)

24.   Національний фестиваль гончарства 2019, (https://www.youtube.com/watch?v=ecFRoPo-KBk)

25.   Доля, ліплена глиною: оповіді з життя Зінаїди Хлонь, 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=EXewsfSMSN4)

26.   І досвідом обмінялися, і красою помилувалися)),(інтерв.ю відвідувачів з майстер-класом з Ніною Дубинкою, 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=DcLsS413SR4)

27.   З ПРИВІТОМ ІЗ СОНЯЧНОЇ АЗІЇ (відвідувачі з Туреччини майстер-клас з Оленою Мороховець), 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=5RAs4xdfcvw)

28.   День відкритих дверей (екскурсії з майстер –класом гончаря Олександра Запорожця), 2018 ( https://www.youtube.com/watch?v=JocQ6Ku562Y)  

29.   Коли гуляєш музеєм барвистої осені... (екскурсії відвідувачів з майстер-класом Ніни Дубинки, 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=vPdu9kOMMdA)

30.   VIII сесія Міжнародної Е-літньої АКАДЕМІЇ ГОНЧАРства, 2018 (про навчання гончарству з Оленою Мороховець), 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=PNNF8UYVovg)

31.   НАЦІОНАЛЬНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГОНЧАРСТВА 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=X6tFJWF79hQ)

32.   Єднання гончарською казкою: в Опішному завершився ХІІ Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль, 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=VtUk9RnAkAU)

33.   Академісти "вирощують" квіти опішненської кальовки з Оленою Мороховець, 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=HKRDyTSm7O4)

34.   ХІI МІЖНАРОДНИЙ МОЛОДІЖНИЙ ГОНЧАРСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ОПІШНЕ-2018»,( https://www.youtube.com/watch?v=xRiMVRPcID0),

35.   Жваві харків’яни... (майстер-клас Ніни Дубинки), 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=u-Av3jVG9r0)

36.   Bro, das ist КЛЬОВО!!!(екскурсії по музею гончарства з майстер-класами гончарства Олександра Запорожця та мальовки Ірини Мирко 2018) (https://www.youtube.com/watch?v=Uv2Gq6NeauE)

37.   Зустріч колег із двох столиць – гетьманської й гончарної 2018, (інтерв,ю відвідувачів з майстер-класом гончарки Ніни Дубинки) (https://www.youtube.com/watch?v=KJ7LIplvYpo)

38.   На гостину до музею-садиби Леоніда Сморжа завітала Масляна, 2018 (екскурсія з використанням опішненського посуду) (https://www.youtube.com/watch?v=cx58WiF4weE)

 

Показати роботу закладу/закладів, які займаються документацією стосовно елемента нематеріальної культурної спадщини і процес спрощення доступу до даних

Експедиції

Дослідження

Видання

 

Наприклад:

Робота Музею Кролевецького ткацтва, Сумського художнього музею ім.  Онацького. «Кролевецькі рушники XIX - початку ХХ століть» - альбом-каталог, унікальне видання, створене за підтримки управління культури Сумської облдержадміністрації, щоб його створити, було потрібне документування та дослідження.

ОСОБЛИВУ увагу  приділити документуванню, яке проводилося впродовж  з року внесення елементу -2020  р., не обов’язково з подальшим видавництвом.

Видання:

1.     Метка Людмила. Гончарство Опішного в іменах його майстрів/ Людмила Метка. – Опішне : Українське Народознавство, 2019. –640 с. : іл. (Розповіді про представників 39 опішненських гончарських родин)

2.    Міщанин Віктор. Віра Мордіна: про гончарство, вишивання й не тільки… / Віктор Міщанин. – Опішне : Українське Народознавство, 2019. –288 с. (Згадки про опішненських гончарів)

3.    Міщанин Віктор. Мотрона Назарчук: життя і творчість / Віктор Міщанин. – Опішне : Українське Народознавство, 2019. –1048 с. (Про Мотрону Назарчук, згадки про інших опішненських гончарів)

4.    Українська керамологія : національний науковий щорічник. За рік 2008 : Гончарне шкільництво / за редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла. – Опішне : Українське Народознавство, 2018. – Кн. IV. – Т. 2. – 672 с.

5.    Українська керамологія : національний науковий щорічник. За рік 2008 : Персоналії української керамології / за редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла. – Опішне : Українське Народознавство, 2019. – Кн. IV. –Т. 3. – 648 с.

6.    Українська керамологія : національний науковий щорічник. За рік 2017 : Естетика буття. Діалоги епох і культур / за редакцією професора Олеся Пошивайла. – Опішне : Українське Народознавство, 2019. – Кн. ХІІ. – Т. 2. – 504 с.

7.     Українська керамологія : національний науковий щорічник. За рік 2018 : Український керамолінгвістичний простір / за редакцією професора Олеся Пошивайла. – Опішне : Українське Народознавство, 2019. – Кн. ХІІІ. –Т. 2. – 320 с.

8.    Українське бієнале художньої кераміки імені Василя Кричевського. 2017 : каталог /автор-упорядник Олесь Пошивайло. – Опішне : Українське Народознавство, 2019. –168 с. : іл. (Учасники – Анатолій, Андрій та Олександр Шкурпели, Василь Омеляненко) 

Статті:

·       Матвійчук Наталя. Мистецькі пошуки й здобутки Колегіуму мистецтв у Опішному / Наталя Матвійчук // Українська керамологія : національний науковий щорічник. За рік 2008 : Гончарне шкільництво / за редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла. – Опішне : Українське Народознавство, 2018. – Кн. IV. – Т. 2. – С. 298-301. (Згадки про опішненських гончарів)

·       Метка Людмила. Майстер-клас від Василя Омеляненка / Людмила Метка // Українська керамологія : національний науковий щорічник. За рік 2008 : Гончарне шкільництво / за редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла. – Опішне : Українське Народознавство, 2018. – Кн. IV. – Т. 2. – С. 553-559. (Про Василя Омеляненка)

·       Міщанин Віктор. Сторінки життєвого шляху та родинної історії Мотрони Савівни Назарчук / Віктор Міщанин // Українська керамологія : національний науковий щорічник. За рік 2008 : Персоналії української керамології / за редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла. – Опішне : Українське Народознавство, 2019. – Кн. IV. –Т. 3. – С. 393-419. (Про Мотрону Назарчук)

·       Ібрагімова Наталя. Олександра Селюченко і Леонід Сморж: діалог двох українських велетів  / Наталя Ібрагімова // Українська керамологія : національний науковий щорічник. За рік 2017 : Естетика буття. Діалоги епох і культур / за редакцією професора Олеся Пошивайла. – Опішне : Українське Народознавство, 2019. – Кн. ХІІ. – Т. 2. – С. 262-270. (Про Олександру Селюченко)

·       Метка Людмила. Майстер декоративної скульптури Василь Омеляненко: про особисте відверто / Людмила Метка // Українська керамологія : національний науковий щорічник. За рік 2017 : Естетика буття. Діалоги епох і культур / за редакцією професора Олеся Пошивайла. – Опішне : Українське Народознавство, 2019. – Кн. ХІІ. –Т. 2. – С. 396-408. (Про Василя Омеляненка)

·       Яценко Марія. Твори родини Пошивайлів у колекції Меморіального музею-садиби філософа й колекціонера опішненської кераміки Леоніда Сморжа / Марія Яценко // Українська керамологія : національний науковий щорічник. За рік 2017 : Естетика буття. Діалоги епох і культур / за редакцією професора Олеся Пошивайла. – Опішне : Українське Народознавство, 2019. – Кн. ХІІ. –Т. 2. – С. 329-339. (Про родину Пошивайлів)

·       Гринь Наталя. Мала епіграфіка гончарської родини Пошивайлів / Наталя Гринь // Українська керамологія : національний науковий щорічник. За рік 2018 : Український керамолінгвістичний простір / за редакцією професора Олеся Пошивайла. – Опішне : Українське Народознавство, 2019. – Кн. ХІІІ. –Т. 2. – С. 161-175. (Про родину Пошивайлів)

·       Чечель Жанна. Представники сучасного покоління гончарів Опішного як носії традиційної гончарської лексики / Жанна Чечель // Українська керамологія : національний науковий щорічник. За рік 2018 : Український керамолінгвістичний простір / за редакцією професора Олеся Пошивайла. – Опішне : Українське Народознавство, 2019. – Кн. ХІІІ. –Т. 2. – С. 118-121. (Про родини Варвинських, Лобойченків)

 

Заходи, які спрямовані на популяризацію

Виставки, майстер-класи, фестивалі, які роблять громада, музеї, ОЦНТ, ГО, інші установи,  впродовж  2018-2020 рр.

1. Щорічне проведення «Здвигу» (2018, 2019) – науково-мистецької акції національного масштабу, що спрямована на пізнання традицій і досягнень гончарної культури, розвиток сучасного гончарства, популяризацію мистецтва кераміки в Україні.

2. Міжнародні молодіжні гончарські фестивалі на базі «Колегіуму мистецтв у Опішні імені Василя Кричевського» (2018, 2019)

3. Щоденні експрес–майстер-класи при проведенні екскурсій в музеї-заповіднику, що включають в себе:

·  гончарювання (робота гончаря за гончарним кругом);

·  ліплення глиняної іграшки;

·  гончарської мальовки (робота малювальниці над декоруванням глиняних виробів);

·  самостійна робота за гончарним кругом, ліплення й малювання глиняних виробів.

·   

 

Обмін досвідом

Участь майстрів у виставках, обмінні поїздки, зустрічі майстрів тощо, впродовж  2018-2020 рр.

2018

·  І Обласний фестиваль-конкурс учнівської молоді «Kids´art». (Кременчуцький коледж імені Антона Макаренка)

·  Міжнародний фестиваль обдарованої молоді «КерамДиво-2018». (Мала Білозірка, Запорізька обл..)

·  ХІІ Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль.

·  Х Міжнародний конкурс молодих дизайнерів «Україна квітуча – 2018»

2019

·  Обласний конкурс ГО «Фонд захисту і підтримки талановитих дітей» імені Анатолія Кукоби «Хай квітне наша Полтавщина».(Полтавський художній музей імені Миколи Ярошенка)

·  Обласний конкурс «Герої сьогодення очима дітей».

·  Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений шевченківським дням «Об´єднаймося ж, брати мої». Березень 2019

·  Всеукраїнська виставка-конкурс художніх творів дітей та молоді «ChsldArt.org»

·  Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Обдарована молодь 2019»

·  Обласний конкурс образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Мистецький диво грай»

·  Обласний конкурс образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Світ навколо нас»

·  Обласний конкурс на найкраще родинне дерево «Нашому роду нема переводу»

·  ІІ Обласний фестиваль-конкурс учнівської молоді «Kids´art». (Кременчуцький коледж імені Антона Макаренка)

·  Міський відкритий конкурс «Яскрава гоголівська палітра». (Полтава).

·  Обласний конкурс образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Котляревський з нами навіки»

·  Міжнародний фестиваль обдарованої молоді «КерамДиво-2019». (Мала Білозірка, Запорізька обл..)

·  ХІІІ Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль.

·  «Шлях 20+» виставка творчих робіт учнів «Колегіуму мистецтв у Опішні» імені Василя Кричевського. (Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна». Київ)

·  Виставка творчих робіт «Орієнтири». (Літературно-меморіальний музей Максима Рильського. Київ)

·  Виставка творчих робіт «МодерНово». (Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка. Київ)

·  «Балада про соняшник» виставка мистецьких творів учнів «Колегіуму мистецтв у Опішні» імені Василя Кричевського. (Музей видатних діячів української культури. Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна». Київ)

2020

·  Колективна виставка «Квітка-душа». Київ. Січень 2020.

·  Мистецький проект образотворчого та декоративного мистецтва «Подорожуй з мистецтвом» лютий 2020.

·  Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвячений шевченківським дням «Об´єднаймося ж, брати мої». Березень 2020.

·  Всеукраїнський дистанційний інтернет фестиваль-конкурс «Веселий світ усмішок». Червень 2020

 

Публікації

Перелік публікацій про елемент: що зроблено впродовж  2018-2020 рр.

2018

1.                 Анненкова Алла. Вулиця його дитинства // Дачник +. – 2018. – № 4. – Січень. – С. 2.

2.                 Гринь Наталя. «Отакі золоті люди вони були» // Зоря Полтавщини. – 2018. – № 7-8. – 19 січня. – С. 13.

3.                 Гринь Наталя. Зустріч на Явдохи // Вечірня Полтава. – 2018. – № 12. – 21 березня. – С. 12.

4.                 Жуйков Анатолій «…Ця яскравість, ця відкрита душа – вона вражає» // Зоря Полтавщини. – 2018. – № 97-98. – 10 липня. – С. 9.

5.                 Ібрагімова Наталя. – 2018. – № 15. – 11 квітня. – С. 13.

6.                 Ібрагімова Наталя. «У гостях» в Олександри Селюченко // Зоря Полтавщини. – 2018. – № 86-87. – 19 червня. – С. 10.

7.                 Ібрагімова Наталя. Вона називала це своїм Парижем: До 30-ліття Меморіального музею-садиби Олександри Селюченко // Голос України. – 2018. – № 72. – 18 квітня. – С. 13.

8.                 Ібрагімова Наталя. Опішненська Гончарівна // «Нова година». – 2018. – № 14. – 4-10 квітня. – С. 6.

9.                 Клименко О. Кераміст Андрій Сидоренко та його діяльність під час роботи на Опішнянському гончарному навчально-показовому пункті  // Українська керамологія: Національний науковий щорічник. За рік 2008: Гончарне шкільництво / За редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла. – Опішне: Українське Народознавство, 2018. – Кн.ІV. – Т.2. –  С.591-606.

10.             Лакиза Анна. Найбільше продали турок для кави // Газета по-українськи. – 2018. – № 50. – 6 липня. – С. 26.

11.             Ликова О. Г. До питання атрибуції глиняних виробів Михайла Китриша // Актуальні питання суспільних наук: наукові дискусії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 17-18 серпня 2018 року) – К. : ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2018. – С. 20-24.

12.             Ликова О. Г. Михайло Китриш – від ремісника до мистця // Сіверщина в історії України. – Київ-Глухів: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2018. – С. 373-376.

13.             Ликова О. Г. Персональні виставки Михайла Китриша // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи: Матеріали 13-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (24–26 травня 2018 р., м. Конотоп.) – К. : 2018.– С. 79-82.

14.             Ликова О. Г. Роль музею у збереженні й дослідженні гончарної спадщини України // VIІІ  Луньовські читання: Проблеми збереження музейних колекцій. Матеріали науково-практичного семінару 30 березня 2017 р. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – С. 84-98.

15.             Лыкова О. Г. Декор «коня» в творчестве Михаила Китриша // Зборнiк дакладаў i тэзiсаў VIIІ Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў» (Мiнск, Беларусь, 7-8 верасня 2016 года, г. Мінск) : гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2018. – С. 148-151.

16.             Глиняні свічники Василя Омеляненка в колекції Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному // Сучасна Гуманітаристика : збірник матеріалів IV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 26 січня 2018. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. – Вип.6. – С.35-39.

17.             Метка Л.А. Украинский мастер декоративной скульптуры Василий Омельяненко и его связь с Беларусью Сборник докладов и тезисов Международной научно-практической конференции «Традиции и современное состояние культуры и искусства (Минск, Беларусь, 7-8 сентября 2017 года). – Минск: «Право и экономика», 2018. – С.156-159.

18.             Метка Людмила. Василь Омеляненко : про особисте – відверто // Етнічна історія народів Європи. – К.: «УНІСЕРВ», 1018. – Вип. 56. – С. 125-128.

19.             Метка Л. О. Василь Омеляненко та Іван Білик: «міф» про учнівство» // Народна творчість українців у просторі та часі. Наук. зб. / упр-ння культури, з питань релігії та національностей Волин. ОДА; Волин. краєзн. музей; Обл. наук.-метод. центр культури; Вол. Обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. Упоряд.  А. Силюк. Наук. ред. В.Зубович. – Луцьк, 2018. – С. 347-358.

20.             Метка Л. О. Мирко Ірина Василівна / Л. О. Метка // Енциклопедія сучасної України.  – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. – Т. 20. – С. 476.

21.             Метка Л. О. Мареха Олексій Тихонович / Л. О. Метка // Енциклопедія сучасної України.  – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. – Т. 19. – С. 179.

22.             Метка Л. Майстер-клас від Василя Омеляненка (виготовлення іграшки-свіистунця «рибка») // Українська керамологія : Національний науковий щорічник. За рік 2008 : Гончарне шкільництво / За редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла. Опішне : Українське народознавство, 2018. – Кн. IV. – Т.2. – 553-559.

23.             Міщанин Віктор. Іван Герасименко: традиція гончарського роду // Місцева газета. – 2018. – № 20. – 2 листопада. – С. 6.

24.             Міщанин Віктор. Шкільні щоденникові записи та студентські літературні твори Леоніда Назарчука // Дачник +. – 2018. – № 48. – Листопад. – С. 14.

25.             Міщанин В.Д. Нащадок безруківського гончаря Михайло Різник: «Я буду лейтенантом» (від хутірського пастушка «Мичтайлика» до штурмана військової авіації) // Мачуський збірник: [зб. наук. праць]. Вип. ІІ. На скрижалях пам`яті / [за ред.. А. Гейка]; Мачухівський краєзнавчий музей. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2018. – С. 121-134.

26.             Міщанин В.Д. Трагічна доля керівника гончарної школи в Україні 1930-х років // Українська керамологія: Національний науковий щорічник. За рік 2008. Гончарне шкільництво / За редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла. – Опішне: Українське Народознавство, 2018. – Кн. ІV. – Т. 2. – С. 406-418.

27.             Міщанин В.Д. Сторінки з біографії Дмитра Білика – колишнього директора гончарної школи в Опішному // Ніжинська старовина: Збірник регіональної історії та пам`яткознавства. – Вип. 25. – Ніжин – Київ: Центр пам`яткознавства НАН України і УТОПІК, 2018. – С. 196-200.

28.             Невкрита Жанна. Ексклюзивні нагороди для керамістів виготовили в Опішні // Голос України. – 2018. – № 22. – 2 лютого. – С. 10.

29.             Невкрита Жанна. З іскрою гончарського таланту // «Нова година». – 2018. – № 12. – 10-16 січня. – С. 5.

30.             Невкрита Жанна. Крізь життя – з іскрою гончарського таланту // «Слово Просвіти». – 2018. – Ч. 4. – 25-31 січня. – С. 15.

31.             Невкрита Жанна. Крізь життя – з іскрою гончарського таланту // Зіньківщина по-іншому. – 2018. – № 1. – 11 січня. – С. 3.

32.             Невкрита Жанна. Крізь життя – з іскрою гончарського таланту // Українське слово. – 2018. – № 1-2. – 3-16 січня. – С. 16.

33.             Невкрита Жанна. Творчість Миколи Варвинського як продовження традицій опішненського гончарства // Вечірня Полтава. – 2018. – № 30. – 25 липня. – С. 12.

34.             Невкрита Жанна. Творчість Миколи Варвинського як продовження традицій опішненського гончарства // Зоря Полтавщини. – 2018. – № 113-114. – 7 серпня. – С. 9.

35.             Невкрита Жанна. Українська керамістка стала учасницею Міжнародного симпозіуму в Латвії // Культура і життя. – 2018. – № 35. – 31 серпня. – С. 5.

36.             Невкрита Жанна. Ювілей з іскрою гончарського таланту // Полтавська Думка – 2020. – 2018. – № 2. – 11 січня. – С. 13.

37.             Неїжмак Василь. Повернення патріарха // Голос України. – 2018. – № 138. – 28 липня. – С. 11.

38.             Одному з найстаріших гончарів України виповнилося 93 роки // «Нова година». – 2018. – № 32. – 8-14 серпня. – С. 2.

39.             Озерська Світлана. Національний фестиваль гончарства втридцяте зібрав друзів // Просто районна. – 2018. – № 12. – 7 липня. – С. 5.

40.             Осередків гончарства в Україні близько десяти. Опішне – найбільший // «Нова година». – 2018. – № 16. – 18-24 квітня. – С. 6.

41.             Панасюк Світлана. 30 років життя віддав художній кераміці // День. –№ 33-34. – 23-24 липня. – С. 13.

42.             Панасюк Світлана. Збереглися унікальні листи художника-кераміста Михайла Денисенка до відомої гончарки Олександри Селюченко // Вечірня Полтава. – 2018. – № 50. – 12 грудня. – С. 20.

43.             Панасюк Світлана. Казковий куточок Опішні // День. – 2018. – С. 13.

44.             Панасюк Світлана. Унікальні листи від Михайла Денисенка // Культура і життя. – 2018. – № 11. – 16 березня. – С. 8.

45.             Скобельський Віталій. Усі дороги вели в Опішню… // Полтавський вісник. – 2018. – № 27. – 5 липня. – С. 7.

46.             Трапезнікова Дар’я. Щастя з глини // День. – № 113. – 27 червня. – С. 7.

47.             Шаблій Анна. Опішненський майстер – Іван Остапенко // Культура і життя. – 2018. – № 34. – 23 серпня. – С. 7.

48.             Шаблій Анна. Опішненський майстер Іван Остапенко // «Нова година». – 2018. – № 21. – 23-29 травня. – С. 6.

49.             Шаблій Анна. Талановитий художник та експозиціонер // «Нова година». – 2018. – № 19. – 9-15 травня. – С. 6.

50.             Яценко Марія. Великий гончарівник // День. – № 193-194. – С. 13.

51.             Яценко Марія. Визначне явище українського мистецтва // «Нова година». – 2018. – № 43. – 24-30 жовтня. – С. 7.

52.             Яценко Марія. Визначне явище українського мистецтва // Культура і життя. – 2018. – № 43. – 26 жовтня. – С. 13.

53.             Яценко Марія. Гончар, скульптор, фотохудожник… // День. – № 51-52. – 23-24 березня. – С. 12.

54.             Яценко Марія. Гончарний рід Євдокії Варвинської // Культура і життя. – 2018. – № 26. – 29 червня. – С. 8.

55.             Яценко Марія. Євдокія Варвинська: «Мій гончарний рід дуже давній» // Зоря Полтавщини. – 2018. –
№ 101-102. – 17 липня. – С. 8.

56.             Яценко Марія. Потомственний гончар, горна чарівник // Зоря Полтавщини. – 2018. – № 158-159. – 30 жовтня. – С. 5.

57.             Яценко Марія. Творчі пошуки Юрка Пошивайла // Вечірня Полтава. – 2018. – № 11. – 14 березня. – С. 13.

58.             Яценко Марія. Творчі пошуки Юрка Пошивайла: До 50-річчя від дня народження // Культура і життя. – 2018. – № 11. – 16 березня. – С. 8.

59.             Яценко Марія. Творчість Миколи Пошивайла – визначальне явище українського мистецтва // Зіньківщина «по-іншому». – 2018. – № 33. – 25 жовтня. – С. 2, 3.

60.             Яценко Марія. Творчість Миколи Пошивайла – визначальне явище українського мистецтва // Полтавська Думка – 2020. – 2018. – № 43. – 25 жовтня. – С. 14.

61.             Яценко Марія. Юрію Пошивайлу – 50! // Полтавська Думка – 2020. – 2018. – № 11. – 15 березня. – С. 13.

62.             Яценко Оксана. Доторкнутися до вічного // Сільські вісті. – 2018. № 88. – 16 листопада. – С. 2.

63.             Яценко Оксана. Е-літня Академія гончарства змінює долі на краще // Місцева газета. – 2018. – № 22. – 3 грудня. – С. 5.

2019

64.             Анненкова Алла. «Хоч був тяжкий для хлопця путь, він все пройшов не як-небудь» // Дачник +. – 2019. – № 38. – Вересень. – С. 14.

65.             Гончар Інна. Гончарне здвиження: Люди і їхніх рук справа // «Нова година». – 2019. – № 27. – 3-9 липня. – С. 5.

66.             Гринь Наталя. . Життя гончаря, гідне людини: До 110-річчявід дня народження корифея українського гончарства Гаврила Пошивайла // Полтавський вісник. – 2019. – № 26. – 27 червня. – С. 13.

67.             Гринь Наталя. 110-річчя від дня народження корифея українського гончарства // Культура і життя. – 2019. – № 14-17. – Квітень. – С. 21.

68.             Гринь Наталя. Життя гончаря, гідне людини // «Нова година». – 2019. – № 17. – 27-30 квітня. – С. 7.

69.             Гринь Наталя. Неспинний гончарний круг Гаврила Пошивайла // Зоря Полтавщини. – 2019. – № 34. – 7 травня. – С. 10.

70.             Гринь Наталя. Творчість Гаврила Пошивайла стала одним із найкращих надбань українського мистецтва ХХ століття // Вечірня Полтава. – 2019. – № 17. – 24 квітня. – С. 5.

71.             Дядечко Ірина. «Усіх нас поєднує глина» // День. – 2019. – № 181-182. – 4-5 жовтня. – С. 12.

72.             Дяченко Ірина. Азербайджанські мотиви творчості Зінаїди Близнюк // Зоря Полтавщини. – 2019. – № 57. – 26 липня. – С. 13.

73.             Дяченко Ірина. Натхненна природою // Культура і життя. – 2019. – № 25-26. – 27 червня. – С. 5.

74.             Дяченко Ірина. Офіційне відкриття меморіальних дощок // Зіньківщина «по-іншому». – 2019. – № 31. – 30 жовтня. – С. 3.

75.             Ібрагімова Наталя. Етнографічне горно гончарки Олександри Селюченко як експонат музею-садиби // Вечірня Полтава. – 2019. – № 46. – 13 листопада. – С. 24.

76.             Ібрагімова Наталя. Етнографічне горно Селюченко // Слово Просвіти. – 2019. – Ч. 45. – 7-13 листопада. –  С. 13.

77.             Ликова О. Г. Музеєфікація приватної збірки родини Китришів як спосіб збереження гончарної спадщини майстра // Сіверщина в історії України. – Київ-Глухів : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2019. – С. 432-434.

78.             Ликова О. Г. Приватна колекція кераміки Михайла Китриша // Сьомі зарембівські читання: Матеріали Сьомих Всеукраїнських Зарембівських наукових читань «Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції», м.Київ, 17 квітня 2019 р. : Зб. наук. пр. – К. : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2019. – С. 84-88.

79.             Ликова О. Г. Проблеми і перспективи атрибутування кераміки Михайла Китриша // Культурно-історична спадщина України: перспективи дослідження та традиції збереження : матеріали ІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (10–11 жовтня 2019 р.). –  Черкаси : ФОП Гордієнко Є. І., 2019.С.15-19.

80.             Ликова О. До питання атрибуції глиняних виробів Михайла Китриша // Ніжинська старовина. – 2019. − № 27 (30). – С. 79-182 (ДАК).

81.             Ликова Оксана. Взаємовпливи філософа й опішненського гончарства (за матеріалами з життєпису Леоніда Сморжа) // Українська керамологія : національний науковий щорічник. За рік 2017 : Естетика буття. Діалоги епох і культур / за редакцією професора Олеся Пошивайла. – Опішне : Українське Народознавство, 2019. – Кн. ХІІ. – Т. 2. – С. 322-328.

82.             Ликова Оксана. Глиняний посуд у персональній колекції Михайла Китриша // Бережанська гімназія : сторінки історії. Матеріали VІ наукової конференції з міжнародною участю (м. Бережани, 19 вересня 2019 р.). – Бережани : Бережанський краєзнавчий музей, 2019.
С. 57-59.

83.             Ликова Оксана. До питання використання керамологічної термінології в сучасному музеєзнавстві // Українська керамологія : національний науковий щорічник. За рік 2018 : Український керамолінгвістичний простір / за редакцією професора Олеся Пошивайла. – Опішне : Українське Народознавство, 2019. – Кн. ХІІІ. – Т. 2. – С. 122-129.

84.             Ликова Оксана. Малі епіграфічні написи на глиняних виробах Михайла Китриша // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. Випуск 57. – Київ : УНІСЕРВ, 2019. – С. 140-142.

85.             Метка Л. О. Василь Омеляненко : участь у виставках // Сіверщина в Історії України. Глухів – Київ : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2019. – Випуск 12. – С. 378-379.

86.             Метка Л. О. Майстер глиняної декоративної скульптури й іграшки Василь Омеляненко: сучасні творчі пошуки // Зарембівські читання : Матеріали  Сьомих Всеукраїнських Зарембівських наукових читань «Українське пам’яткознавство : сучасні проблеми та тенденції» (м. Київ, 17 квітня 2019 р.) : Зб. наук. пр. / Титова О.М. (гол. ред. кол.), Бєсов Л.М., Бичковська Г.М. [та ін.] : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК ; Нац. істор.-архіт. Музей «Київська фортеця». – К. : Центр пам’яткознавства НАН УТОПІК, 2019. – С. 81-84. (232 с.)

87.             Василь Омеляненко та Іван Білик : міф про учнівство // Етнічна історія народів Європи. – К.: Унісерв, 2019. – Вип. 58. – С.88-93.

88.             Метка Людмила. Музеєфікація гончарської спадщини Василя Омеляненка в Національному музеї-заповіднику українського гончарства в Опішному // Збірник наукових матеріалів ХXХV Міжнародної інтернет-конференції «Світові тенденції сучасних наукових досліджень» 28 жовтня 2019 року. – Ч.7. – С.5-7.

89.             Метка Людмила. Майстер глиняної декоративної скульптури Василь Омеляненко : про особисте відверто. // Українська керамологія: Національний науковий щорічник. За рік 2017. Естетика буття. Діалоги епох і культур / За редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла. – Опішне: Українське Народознавство, 2019. – Кн 2. – Т. 2. – С. 396-408.

90.             Міщанин В.Д. Мотрона Назарчук: життя і творчість. – Опішне: Українське Народознавство, 2019. – 1048 с.

91.             Міщанин В.Д. Сторінки життєвого шляху й родинної історії Мотрони Савівни Назарчук // Українська керамологія. Національний науковий щорічник. За рік 2008. Персоналії української керамології / За редакцією доктора історичних наук Олеся Пошивайла. – Опішне: Українське Народознавство, 2019. – Кн. ІV. – Т. 3. – С. 394-419.

92.             Гончарство Опішного в іменах його майстрів. – Опішне : Українське Народознавство, 2019. – 590 с.

93.             Опішнянська малювальниця отримала звання  заслуженого майстра народної творчості України // Просто районка. – 2019. – № 5. – 16 березня. – С. 12.

94.             Опішнянська малювальниця стала заслуженою майстринею України // Вечірня Полтава. – 2019. – № 13. – 27 березня. – С. 11.

95.             Панасюк Світлана. «Казка в глині» Олександри Селюченко // Зоря Полтавщини. – 2019. – № 48. – 22-25 червня. – С. 9.

96.             Панасюк Світлана. ЇЇ праця – це казка в глині // Вечірня Полтава. 0  2019. – № 19. – 8 травня. – С. 6.

97.             Панасюк Світлана. ЇЇ праця – це казка в глині // Культура і життя. – 2019. – № 36-39. – Вересень. – С. 23.

98.             Стіну гончарної слави в Опішні поповнили одразу двома меморіальними дошками // Просто районка. – 2019. – № 26. – 14 вересня. – С. 1.

99.             Яценко Марія. «Глиномагія» Миколи Пошивайла // Зоря Полтавщини. – 2019. – № 58. – 30 липня. – С. 5.

100.         Яценко Марія. «Глиномагія» творчості Миколи Пошивайла // Вечірня Полтава. – 2019. – № 23. – 5 червня. – С. 24.

101.         Яценко Марія. ГлиноМагія творчості Миколи Пошивайла // Зіньківщина «по-іншому». – 2019. – № 18-19. – 15 червня. – С. 4.

102.         Яценко Марія. Гончарний форпост українського духу // Зоря Полтавщини. – 2019. – № 58. – 30 липня. – С. 5.

103.         Яценко Марія. Ювілей музею як фактор впливу на культурний простір краю // Вечірня Полтава. – 2019. – № 20. – 15 травня. – С. 12.

104.         Яценко Марія. Ювілей музею як фактор впливу на культурний простір краю // Зіньківщина по-іншому. – 2019. – № 16-17. – 24 травня. – С. 4.

2020

105.         Заслужений майстер народної творчості України, лауреат Шевченківської премії Василь Омеляненко: «Глина в мене, як перший друг у всьому. Коли на душі гарно – до глини, і коли поганл – теж до глини…» // Вечірня Полтава. – 2020. – № 32. – 5 серпня. – С. 23.

106.         Ликова О. Г. Музейна збірка кераміки Михайла Китриша як ілюстрація гончарних традицій Опішного 1970-х – 2010-х років // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. –
Випуск 13. – Київ – Глухів : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2020. – С. 379-382.

107.         Лыкова О. Г. Эпиграфика на глиняных изделиях как источник научных исследований (на примере творчества Михаила Китриша) // зб. навук. арт. Вып. 1 / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2020 – С. 482-483.

108.         Метка Л. О. Мареха Олексій Тихонович // Енциклопедія Сучасної України. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. – Т. 19. – С. 179.

109.         Метка Л. О. Мирко Ірина Василівна // Енциклопедія Сучасної України. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. – Т. 20. – С. 476, 327.

110.         Пругло Світлана. Валентина Лобойченко експонувала виставку глиняної іграшки // Опішнянська громада. – 2020. – № 3. – 27 червня. – С. 8.

111.         Пругло Світлана. Любов до мистецтва крізь призму життя // Культура і життя. – 2020. – № 12. – 26 червня. – С. 8.

112.         Пругло Світлана. Понад усе любив працювати з дітьми // Вечірня Полтава. – 2020. – № 23. – 3 червня. – С. 23.

113.         Яценко Марія. Глинотвори Миколи Пошивайла – ода Вічності // Дачник +. – 2020. – № 23. – Червень. – С. 14.

114.         Яценко Марія. Глинотвори Миколи Пошивайла // Культура і життя. – 2020. – № 10. – 29 травня. – С. 16.

 

Зазначити посилання, на заклади, установи, які займаються чи інформують про елемент

 ГО, музеї, сторінку на FB чи сайт, ОЦНТ, училище, садочок тощо.

Національний музей-заповідник українського гончарства

http://opishne-museum.gov.ua/


Надрукувати   E-mail